Dịch vụ năng lượng

nang-luong


Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng:

  • Các nhà máy, khu công nghiệp.
  • Các tòa nhà, văn phòng các công ty.
  • Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi.
  • Hệ thống năng lượng công cộng.
  • Tiết kiệm năng lượng nhà dân.

 


Bài viết liên quan

macrocozmacrocoz
GP InvestGP Invest
2T-Corporation2T-Corporation
FLC GroupFLC Group
LanmakLanmak
HaweeHawee
VinaconexVinaconex
Ree GroupRee Group
Xuan MaiXuan Mai
SeareficoSearefico
Sun GroupSun Group
CoteconsCotecons
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
TechgelTechgel
VinGroupVinGroup