Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

VinGroupVinGroup
HaweeHawee
Ree GroupRee Group
CoteconsCotecons
LanmakLanmak
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
FLC GroupFLC Group
M&E GroupM&E Group
SeareficoSearefico
Xuan MaiXuan Mai
macrocozmacrocoz
TechgelTechgel
Sun GroupSun Group
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
VinaconexVinaconex
2T-Corporation2T-Corporation