Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

macrocozmacrocoz
SeareficoSearefico
GP InvestGP Invest
Sun GroupSun Group
CoteconsCotecons
2T-Corporation2T-Corporation
VinaconexVinaconex
Xuan MaiXuan Mai
TechgelTechgel
Ree GroupRee Group
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
FLC GroupFLC Group
LanmakLanmak
M&E GroupM&E Group
VinGroupVinGroup