Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
VinaconexVinaconex
VinGroupVinGroup
HaweeHawee
Xuan MaiXuan Mai
SeareficoSearefico
CoteconsCotecons
Sun GroupSun Group
LanmakLanmak
macrocozmacrocoz
TechgelTechgel
Ree GroupRee Group
2T-Corporation2T-Corporation
M&E GroupM&E Group
GP InvestGP Invest