Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

M&E GroupM&E Group
LanmakLanmak
CoteconsCotecons
macrocozmacrocoz
Xuan MaiXuan Mai
HaweeHawee
VinaconexVinaconex
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
GP InvestGP Invest
VinGroupVinGroup
SeareficoSearefico
Ree GroupRee Group
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
FLC GroupFLC Group
TechgelTechgel
Sun GroupSun Group