Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

M&E GroupM&E Group
Sun GroupSun Group
GP InvestGP Invest
SeareficoSearefico
FLC GroupFLC Group
CoteconsCotecons
Xuan MaiXuan Mai
Ree GroupRee Group
TechgelTechgel
LanmakLanmak
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
HaweeHawee
VinGroupVinGroup
macrocozmacrocoz
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
2T-Corporation2T-Corporation