Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

Sun GroupSun Group
GP InvestGP Invest
LanmakLanmak
HaweeHawee
Xuan MaiXuan Mai
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
VinGroupVinGroup
SeareficoSearefico
FLC GroupFLC Group
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
VinaconexVinaconex
CoteconsCotecons
2T-Corporation2T-Corporation
macrocozmacrocoz
Ree GroupRee Group
TechgelTechgel