Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

SeareficoSearefico
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
GP InvestGP Invest
FLC GroupFLC Group
VinGroupVinGroup
Ree GroupRee Group
M&E GroupM&E Group
macrocozmacrocoz
Xuan MaiXuan Mai
LanmakLanmak
VinaconexVinaconex
TechgelTechgel
2T-Corporation2T-Corporation
HaweeHawee
CoteconsCotecons