Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

HaweeHawee
M&E GroupM&E Group
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
CoteconsCotecons
FLC GroupFLC Group
TechgelTechgel
Ree GroupRee Group
SeareficoSearefico
2T-Corporation2T-Corporation
macrocozmacrocoz
Sun GroupSun Group
GP InvestGP Invest
VinaconexVinaconex
Xuan MaiXuan Mai
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
LanmakLanmak