Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

Hoa Phat GroupHoa Phat Group
CoteconsCotecons
HaweeHawee
2T-Corporation2T-Corporation
Sun GroupSun Group
Xuan MaiXuan Mai
M&E GroupM&E Group
TechgelTechgel
Ree GroupRee Group
VinaconexVinaconex
SeareficoSearefico
FLC GroupFLC Group
LanmakLanmak
VinGroupVinGroup
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
macrocozmacrocoz