Kiểm soát chất lượng

Uy tín là tôn chỉ làm việc của chúng tôi do vậy việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt là điều đặc biệt quan tâm. Ngoài chính sách QA / QC của nhà sản xuất, Chúng tôi triển khai thêm kiểm tra trong quá trình sản xuất và trước khi giao hàng.


Các lợi ích khác

Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
LanmakLanmak
VinaconexVinaconex
StarductStarduct
TechgelTechgel
M&E GroupM&E Group
SeareficoSearefico
Bee LogisticBee Logistic
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
GP InvestGP Invest
FLC GroupFLC Group
CoteconsCotecons
Sun GroupSun Group
Bất động sản ven đôBất động sản ven đô
VinGroupVinGroup
HaweeHawee