Kiểm soát chất lượng

Uy tín là tôn chỉ làm việc của chúng tôi do vậy việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt là điều đặc biệt quan tâm. Ngoài chính sách QA / QC của nhà sản xuất, Chúng tôi triển khai thêm kiểm tra trong quá trình sản xuất và trước khi giao hàng.


Các lợi ích khác

SeareficoSearefico
GP InvestGP Invest
VinaconexVinaconex
Sun GroupSun Group
VinGroupVinGroup
FLC GroupFLC Group
Bee LogisticBee Logistic
M&E GroupM&E Group
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Ree GroupRee Group
HaweeHawee
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
CoteconsCotecons
StarductStarduct
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
TechgelTechgel