Nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên luôn hiểu về kỹ thuật các sản phẩm, các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến và các thủ tục thương mại trong nước, quốc tế. Người mua luôn nhận được sự liên lạc dẽ dàng hơn hiệu quả từ yêu cầu đến khi giao hàng.


Các lợi ích khác

SeareficoSearefico
TechgelTechgel
HaweeHawee
M&E GroupM&E Group
StarductStarduct
FLC GroupFLC Group
CoteconsCotecons
GP InvestGP Invest
LanmakLanmak
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Bee LogisticBee Logistic
Ree GroupRee Group
VinGroupVinGroup
Sun GroupSun Group
VinaconexVinaconex