Kết hợp nhiều đơn hàng

Chúng tôi kết hợp nhiều đơn hàng lẻ với nhiều sản phẩm khác nhau từ các nhà sản xuất / nhà cung cấp, theo số lượng trên mỗi đơn hàng của người mua. Sắp xếp những đơn có nơi trả hàng ở khu vực gần nhau. Nhằm tiết kiệm chi phí liên quan.


Các lợi ích khác

StarductStarduct
HaweeHawee
FLC GroupFLC Group
Ree GroupRee Group
Bee LogisticBee Logistic
CoteconsCotecons
Sun GroupSun Group
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
M&E GroupM&E Group
Bất động sản ven đôBất động sản ven đô
VinaconexVinaconex
TechgelTechgel
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
GP InvestGP Invest
VinGroupVinGroup
SeareficoSearefico