Tôi ưu hóa chi phí

Chúng tôi giảm chi phí vận chuyển xuống tôi thiểu bằng cách: (1) Trộn các sản phẩm khác nhau trong một lô hàng để tận dụng tối đa không gian và giới hạn trọng lượng của các đơn. (2) Lựa chọn điểm giao hàng thuận tiện nhất với từng sản phẩm trong lô hàng đó.

 


Các lợi ích khác

SeareficoSearefico
VinaconexVinaconex
Bất động sản ven đôBất động sản ven đô
Ree GroupRee Group
M&E GroupM&E Group
FLC GroupFLC Group
VinGroupVinGroup
Sun GroupSun Group
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
GP InvestGP Invest
CoteconsCotecons
LanmakLanmak
TechgelTechgel
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
HaweeHawee
Bee LogisticBee Logistic